Politica de protecție a informatorilor

 

Politica de protecție a informatorilor

Grupul Coindu desfășoară, în scopul respectării regimului juridic de protecție a informatorilor, prelucrarea datelor cu caracter personal ale informatorilor și, în general, a tuturor persoanelor care folosesc canalele de raportare sau care, în orice mod, sunt implicate în sistemul de protecție a informatorilor, în conformitate cu normele aplicabile în domeniul protecției datelor sau securității informațiilor, și anume, Regulamentul general privind protecția datelor și Legea de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, iar prelucrarea datelor se realizează în următorii parametri:
1. Responsabil pentru tratare: Grupul Coindu (denumit in continuare Coindu), cu NIPC PT 501 998 055, cu sediul social la Transversal à Rua de Rio Pele nº100, Vila de Joane 4770-217
, Telefon: (+351) 252 920 010, E-mail hr@coindu.com și Website: www.coindu.com.
2. Date de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor: operatorul are o adresă de e-mail specifică pentru protecția datelor cu caracter personal, iar Responsabilul cu Protecția Datelor este disponibil la adresa dpo@coindu.com.
3. Categorii de persoane vizate: informatori și, în general, oricare și toate persoanele care utilizează canalele de raportare sau care, în orice mod, sunt implicate în sistemul de protecție a informatorilor, inclusiv persoanele vizate.
4. Date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate: ori de câte ori persoana alege să se identifice, datele cu caracter personal prelucrate sunt date generale de identificare ale informatorilor (nume) și date de contact (reședință, telefon și e-mail), iar alte date pot fi prelucrate în funcție de proceduri specifice de monitorizare a rapoartelor, cum ar fi vocea în cazul înregistrării mesajelor sau a comunicațiilor telefonice, ori de câte ori un astfel de tratament este considerat necesar, proporțional și adecvat acestei urmăriri.
5. Contextul și scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate exclusiv în scopul primirii și urmăririi raportărilor transmise, precum și pentru realizarea tuturor măsurilor tehnice sau organizatorice necesare pentru protecția informatorilor sau a persoanele vizate.
5. Contextul și scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate exclusiv în scopul primirii și urmăririi raportărilor transmise, precum și pentru realizarea tuturor măsurilor tehnice sau organizatorice necesare pentru protecția informatorilor sau a persoanele vizate.
7. Consecințele nefurnizării datelor: pe lângă posibilitatea depunerii de plângeri anonime, ori de câte ori baza legitimității prelucrării datelor este consimțământul, persoana vizată nu este obligată să permită prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât, consimțământul, sau retragerea ulterioară a consimțământului acordat anterior, nu va constitui același obiect de tratament. În acest caz din urmă, după solicitare, datele cu caracter personal la care se face referire sunt șterse, ori utilizarea acestora în scopuri conexe este anulată, în funcție de voința expresă a persoanei vizate, fără a afecta, însă, legalitatea operațiunilor efectuate între timp până la data retragerii consimțământului.
8. Destinatari: operatorul efectuează prelucrarea prin dumneavoastră (prin profesioniști supuși obligației de secret profesional) sau în numele dumneavoastră, prin subcontractanți acreditați pentru prestarea serviciilor selectate de dumneavoastră și obligați de măsuri tehnice și organizatorice strict ajustate la protecția datelor personale.
9. Măsuri de securitate: sunt implementate măsurile de securitate tehnice și organizatorice considerate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate a prelucrării datelor adecvate riscului.
10. Locul de colectare a datelor: datele sunt colectate de către tehnicieni desemnați de operator, prin formulare de hârtie sau digitale, fiind garantat caracterul privat sau confidențialitatea colectării acestora și integritatea, calitatea și acuratețea respectivă a datelor.
11. Perioada de păstrare: fără a aduce atingere situațiilor excepționale de prelungire a perioadei de stocare prevăzute de lege sau considerate necesare pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime, precum și a situațiilor de retragere a consimțământului, ștergerea, opunerea sau limitarea prelucrării, care produc imediat efecte fără a afecta, însă, legalitatea operațiunilor desfășurate între timp, datele cu caracter personal prelucrate sunt păstrate, implicit, pe o perioadă de cinci ani, după care vor fi șterse, putând fi șterse înainte de această perioadă de păstrare dacă nu se consideră necesare pentru urmărirea reclamațiilor depuse.
12. Comunicarea datelor și confidențialitatea: cu excepția situațiilor de obligație legală de a comunica datele, nu există operațiuni Iar datele cu caracter personal și identitatea informatorului nu sunt comunicate terților, precum și informațiile care, direct sau indirect, permit deducerea identității acestora, fiind calificate drept confidențiale și cu acces restricționat la persoanele responsabile cu primirea sau urmărirea sesizărilor.
13. Interconectarea datelor și deciziile automatizate: nu se efectuează operațiuni de interconectare a datelor cu caracter personal.
14. Transferuri internaționale de date cu caracter personal: nu există operațiuni de transfer de date cu caracter personal ale informatorilor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene. 15. Tratamente și suporturi: datele personale sunt colectate de către un tehnician al persoanei responsabile de tratament, făcând obiectul unor tratamente multiple cu caracter neautomatizat și automatizat și făcând obiectul încorporării în diverse tipuri de medii analogice sau digitale care sunt considerate necesare realizării scopurilor activităților, fiind întotdeauna tratate cu confidențialitate.
16. Drepturile persoanei vizate: pe lângă posibilitatea de raportare anonimă sau de retragere a consimțământului, persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, precum și limitarea sau opoziția față de prelucrarea și portabilitatea datelor, în condițiile prevăzute de lege.
17. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere: persoana vizată își poate exercita oricând, dacă este necesar, dreptul de a depune o plângere la Comisia Națională pentru Protecția Datelor (www.cnpd.pt).
18. Adresa pentru exercitarea drepturilor: pentru a solicita orice informație, a depune reclamații sau a solicita exercitarea drepturilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@coindu.com.
19. Politica de protecție a datelor: operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară în conformitate cu Politica generală de protecție a datelor care este disponibilă la adresa www.coindu.com.
20. Formulare de colectare a datelor și pliante speciale de informații: Formularele de transmitere a rapoartelor și pliantele speciale de informare care pot exista pentru activitățile care urmează a fi desfășurate de Coindu în sfera sistemului de protecție a informatorilor sunt disponibile pentru consultare pe Platforma Canale de Raportare accesibilă prin link-ul https://coindu.protecaodedenunciantes.com sau prin contactarea echipei de informare, prin e-mail la compliance@coindu.com.